Futurum | Agrobiotechnologia | Biorafinacja
www.futurum.biz.pl
Komunikat
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "FUTURUM" Spółka z o.o. w Częstochowie otwiera stronę internetową dla osób, ośrodków naukowych, naukowo - badawczych, wyższych uczelni, przedsiębiorstw itd. zainteresowanych otrzymaniem, zamieszczeniem oraz przepływem najnowszych informacji z dziedziny agrobiotechnologii ze specjalizacją biotechnologicznego przetwórstwa zbóż.

Informacje, referaty, opracowania będą obejmowały:
1. Proces technologiczny i aparaturę:
  - opis procesu;
  - opis aparatury;
  - skrótowo know how.
2. Zastosowanie produktów:
  - dla przemysłu chemicznego;
  - do produkcji papieru;
  - do produkcji detergentów;
  - do produkcji materiałów termoplastycznych.
3. Wykorzystanie glutenu i skrobi:
  - do produkcji kosmetyków;
  - dla przemysłu spożywczego;
  - do produkcji pestycydów.
4. Inne zastosowanie produktów.
5. Prawne i społeczne aspekty agrobiotechnologii.
6. Ekonomiczne zasady, biznes plany i inne opracowania dla funkcjonowania nowopowstających małych i średnich przedsiębiorstw agrobiotechnologicznych.

Otrzymane artykuły, referaty bądź inne informacje będą weryfikowane, ale tylko, co do osoby, instytucji, które je zgłoszą.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "FUTURUM" Spółka. z o.o. nie odpowiada za treści zawarte w zamieszczonych informacjach, artykułach itp.
Artykuły, informacje itp. będą zamieszczane nieodpłatnie na okres trzech miesięcy.
Artykuły, informacje i inne opracowania (w języku polskim i angielskim) prosimy przesyłać na adres mailowy:
Przedruk artykułów znajdujących się w serwisie za podaniem źródła! Copyright © 2008-2020 Futurum Sp. z o.o.
Futurum Sp. z o.o. :: ul. Nałkowskiej 3, 42-200 Częstochowa :: Tel.: +48 34 322 53 77 ::
NIP 573-030-20-87 :: KRS 0000216449 :: Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydziału Gospodarczego KRS :: Kapitał zakładowy 84.000,- PLN
Wykonanie strony: Brewka.pl