Futurum | Agrobiotechnologia | Biorafinacja
www.futurum.biz.pl
Ogłoszenia
Oferta P.W. "FUTURUM" Sp. z o.o. odnośnie stworzenia konsorcjum o nazwie roboczej "The Vita-Wheat"
Koncepcja The Vita - Wheat jest częścią projektu, który ma zachęcić przedsiębiorców do rozpoczęcia zaawansowanej technologicznie produkcji na małą i średnia skalę na terenach wiejskich.
Koncepcja The Vita - Wheat otwarta jest na wiele produktów otrzymanych ze zbóż lub słomy ale doświadczenia oraz strategia przewidują koncentrację na 7 produktach, które mogą odnieść sukces na rynku.

Składniki The Vita - Wheat.
The Vita - Wheat produkuje wysokowartościowe produkty dla artykułów spożywczych oraz na rynki zdrowej żywności.

SKŁADNIK FUNKCJA
1 Generacja  
Celuloza Substytut tłuszczu, dietetyczne włókna
Wielocukry Prebiotyka, dietetyczne włókna
"Odporna skrobia" Prebiotyka, dietetyczne włókna
Olej bogaty w tokoferol Biologiczny przeciwutleniacz
Olej bogaty w fitoestrole Redukuje poziom cholesterolu
Gluten, proteiny Składnik spożywczy
2 Generacja  
Peptazy, mix witamin, kwas tłuszczowy (np. n - 3) i fosfolipidy Różne funkcje w produktach spożywczych

Rynek
Produkty przeznaczone są na rynek zdrowej żywności.Przewiduje się, że prawdopodobnie nastąpi rewolucja w składzie produktów, możenawet w tradycyjnie konserwatywnych przemysłach: mlecznym i mięsnym. Noweprodukty będą bazowały na nowowynalezionych składnikach wyznaczając nowe wzorceżywieniowe.
Proces
Wprocesie The Vita - Wheat wykorzystuje się "miękką pszenicę". Proces ten możnapodzielić na kilka procesów cząstkowych.
1. "suchy" proces mielenia i oddzielania zarodków pszenicy na jejanatomiczne warstwy;
2. "mokre" oddzielenie endosperm na gluten, ksylen, A - skrobię, B -skrobię;
3. proces konwersji cząstek B - skrobii na "skrobię odporną";
4. rozdzielenie komponentów zarodka pszenicy;
5. "suche" rozdzielnie perikuły na ksylen oraz cząsteczkicelulozy;
6. operacja "wybielania - rozjaśniania" cząsteczek celulozy;
7. produkcja wielocukrów z ksylenu;
8. produkcja paszy (z uwzględnieniem procesów 2, 5/6 i 7).

Zewzględu na zupełnie nowy charakter tego przedsięwzięcia biotechnologicznego Przedsiębiorstwo oczekuje na zapytania i propozycje do 02.04.2012r.
Zapytania osób, przedsiębiorstw zainteresowanych itd. prosimy przesyłać na adres:
Przedruk artykułów znajdujących się w serwisie za podaniem źródła! Copyright © 2008-2020 Futurum Sp. z o.o.
Futurum Sp. z o.o. :: ul. Nałkowskiej 3, 42-200 Częstochowa :: Tel.: +48 34 322 53 77 ::
NIP 573-030-20-87 :: KRS 0000216449 :: Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydziału Gospodarczego KRS :: Kapitał zakładowy 84.000,- PLN
Wykonanie strony: Brewka.pl