Futurum | Agrobiotechnologia | Biorafinacja
Badania i analizy techniczne
www.futurum.biz.pl
Badania i analizy techniczne:

1. Wykonywanie badań wytrzymałościowych i pomiarów uszkodzeń;
2. Wykonanie badań sprawdzających obliczenia konstrukcyjne elementów budowli
Przedruk artykułów znajdujących się w serwisie za podaniem źródła! Copyright © 2008-2020 Futurum Sp. z o.o.
Futurum Sp. z o.o. :: ul. Nałkowskiej 3, 42-200 Częstochowa :: Tel.: +48 34 322 53 77 ::
NIP 573-030-20-87 :: KRS 0000216449 :: Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydziału Gospodarczego KRS :: Kapitał zakładowy 84.000,- PLN
Wykonanie strony: Brewka.pl