Futurum | Agrobiotechnologia | Biorafinacja
Opracowania ekonomiczne
www.futurum.biz.pl
Opracowania ekonomiczne dla przedsiębiorców:

1. Opracowanie programów restrukturyzacji przedsiębiorstw;
2. Sporządzanie biznes planów;
3. Opracowanie kompleksowej dokumentacji na potrzeby prywatyzacji (analizy ekonomiczne, prawne i marketingowe);
4. Sporządzanie analiz i planów marketingowych.
Przedruk artykułów znajdujących się w serwisie za podaniem źródła! Copyright © 2008-2020 Futurum Sp. z o.o.
Futurum Sp. z o.o. :: ul. Nałkowskiej 3, 42-200 Częstochowa :: Tel.: +48 34 322 53 77 ::
NIP 573-030-20-87 :: KRS 0000216449 :: Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydziału Gospodarczego KRS :: Kapitał zakładowy 84.000,- PLN
Wykonanie strony: Brewka.pl